sungen-com-tr-solar-enerji-finans-cozumlerimizSolar modüllerin bankalar tarafından kabul görmesi güvenilirlik ve devamlılığın bir sonucudur. Aynı zamanda yapılan yatırımlardan ne kadar kısa vadede cevap alınıyorsa bu, sistemin başarısını göstermektedir. Projelerimizde yapmış olduğumuz mali hesaplar yatırımların yüksek oranda karlı olduğunu göstermektedir. Böylelikle bankaların desteğini rahatlıkla arkamıza almaktayız. Sistemlerimizde kullandığımız solar panellerin yüksek kalitede ve aynı zamanda ucuz olması, yatırımcılara ve bankalara SUNGEN Solar’ın kurulumunu yaptığı sistemlerin iç karlılığı yüksek, güvenilir ve yenilikçi bir çözüm olduğu mesajını açıkça iletmektedir.

Ülkemizin istikrarlı ekonomisi ve yükselen yatırım yapılabilir ülkeler arasında yer alması nedeni ile özellikle son yıllarda ‘Yenilenebilir Enerji’ yatırımları hız kazanmıştır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının genel anlamda yüksek finansman gerektiriyor olması da enerji finansmanı konusunu gündeme getirmektedir. Her türlü Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Güneş Enerji Santrali (GES), Hidroelektrik Santrali (HES), Jeotermal Enerji Santrali (JES), Biyoenerji Santrali (BES), Biokütle gibi yenilenebilir enerji yatırımları için belli bir öz kaynağa ve buna ilave olarak uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyulmaktadır.

Firmamız ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Projeleri’ne yapılan NRPF Finansmanı hususunda uzmanlaşmıştır. Uluslararası Fon Şirketleri ve bankalardan yatırımcılarına fon temin edebilmektedir. LTV olarak Uluslararası Finans Piyasalarından sağlanacak olan en uygun kredi/öz kaynak oranı 85/15 seviyelerinde arzu edilmektedir. Buna göre finans planlaması için 2 sene ödemesiz, 17 sene vadeli, toplam 10 Milyon Euro’ya kadar FON oluşturulması mümkündür.